اعضای موسس

 

نام ونام خانوادگي دكترفرحنازنجاتي دانش nejati
سمت رئيس مركز
مدرك تحصيلي متخصص پروتزهاي دنداني -استاد
پست الكترونيك nejati@dnt.mui.ac.ir
    اطلاعات بيشتر

 

نام ونام خانوادگي 

دكترمريم خروشي         
سمت قائم مقام
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي -استاد
پست الكترونيك khoroushi@dnt.mui.ac.ir
    اطلاعات  بيشتر

 

نام ونام خانوادگي دكتررامين مشرف mosharraf
سمت عضو مؤسس
مدرك تحصيلي متخصص پروتزهاي دنداني-استاد
پست الكترونيك mosharraf@dnt.mui.ac.ir
    اطلاعات بيشتر

 

نام ونام خانوادگي 

دكترسيدمصطفي موسوي نسب drmnasab
سمت عضو مؤسس
مدرك تحصيلي

 

متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي -استاد

 

پست الكترونيك s_mousavinasab@dnt.mui.ac.ir
    اطلاعات بيشتر   

 

نام ونام خانوادگي  دكترفرزانه شيراني defaultca3a2iaw
سمت

 

عضومؤسس

مدرك تحصيلي

 

متخصص دندانپزشكي ترميمي وزيبايي -دانشيار

 

پست الكترونيك f_shirani@dnt.mui.ac.ir
    اطلاعات بيشتر  

 

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.