بازدید تیم کارشناسی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات مواد دندانی جهت اخذ موافقت قطعی

در روز چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ تیم کارشناسی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرکار خانم دکتر سیما شهابی( پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه فعالیت مرکز مواد دندانی) جناب آقای دکتر هوشمند (پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه فعالیت مرکز تحقیقات ایمپلنت) و سرکار خانم فلاحت (کارشناس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات) در راستای اخذ موافقت قطعی از دو مرکز تحقیقات مواد دندانی و ایمپلنت بازدید نمودند. ابتدا جلسه ای در ساعت ۱۰ صبح با حضور ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی جناب آقای دکتر عباسعلی خادمی،  معاونت محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و مجموعه مراکز جناب آقای دکتر امید صوابی، روسا و اعضای موسس و  شورای پژوهشی دو مرکز و نماینده محترم معاونت پژوهشی دانشگاه در دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی تشکیل شد. در این جلسه پس از معرفی مراکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی توسط جناب آقای دکتر خادمی، گزارش عملکرد و فعالیتهای دو مرکز تحقیقات مواد دندانی و ایمپلنت توسط روسای دو مرکز سرکار خانم دکتر فرحناز نجاتی دانش و جناب آقای دکتر منصور ریسمانچیان ارائه گردید. سپس بخش های مختلف دو مرکز مورد بازدید قرار گرفت و نتیجه گیری کلی و بازخورد ها جهت ارتقای فعالیت مراکز در دفتر ریاست محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر نعمت بخش معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و جناب آقای دکتر پور فرزام مدیر اجرایی معاونت پژوهشی دانشگاه و سرکار خانم دکتر کلیشادی سرپرست مدیریت پایش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.