بازدید نماینده سازمان جهانی استاندارد ISO از مرکز تحقیقات مواد دندانی

در روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ آقای دکتر بائز نماینده سازمان جهانی استاندارد (ISO) پس از سخنرانی در مورد اهمیت استاندارد و نحوه تدوین استانداردهای دندانپزشکی از مرکز تحقیقات مواد دندانی ترابی نژاد بازدید کردند.

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.