برگزاری سمیناریک روزه تازه های مواددندانی

سمیناریک روزه باحضورپروفسورعلیرضا والانژاد عضوهیئت علمی دانشکده دندانپزشکی ناکازاکی وپروفسورامیدصوابی درمحل آمفی تاترمجموعه مراکزتحقیقات درروزیکشنبه مورخ ۹۵/۵/۳۱برگزارگردید. دراین سمینارکه باحضوراعضاء هیئت علمی دانشکده وبیش از۵۰نفرازدندانپزشکان برگزارگردید،مباحث پیشرفته درمواددندانی ، سرامیک های دندانی جدیدوسطوح بیواکتیودربیومتریال ها ارائه شد .

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.