برگزاری کار گاه Search for systematic review

کار گاهSearch for systematic reviewتوسط آقای دکتر پیام کبیری در روز۱۱آبان ۱۳۹۳ در سالن کنفرانس دانشکده با شرکت اعضای هیئت علمی برگزار گردید.

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.