تشکیل جلسه مرکز

 در روز شنبه ۱۴/۱۲/۹۵ راس ساعت ۱۲ ظهر جلسه ای با حضور اعضای مرکز تشکیل گردید. در این جلسه برنامه های آتی مرکز در راستای دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک و دستورالعمل جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.