جلسات بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

جهت بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی،دوجلسه دیگر در تاریخ های  ۹۳/۰۳/۲۲ و ۹۳/۰۴/۰۴ با حضور اعضا و معاون پژوهشی مرکز در مرکز تحقیقات بالینی ترابی نژاد برگزار گردید. در این جلسات ادامه بحث بر روی پیش نویس آماده شده انجام ودر انتها مقرر شد که اصلاحات لازمه لحاظ و نسخه نهایی درجلسه بعدی ارائه شود.

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.