جلسه بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی

جهت بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی، جلسه ای در تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱ با حضور اعضا و معاون پژوهشی مرکز در مرکز تحقیقات بالینی ترابی نژاد برگزار گردید . در این جلسه به لزوم تدوین برنامه استراتژیک برای مرکز اشاره و پیش نویس آماده شده توسط آقای مهندس محمدرضا فروغی ارائه گردید و پیرامون آن  بحث و بررسی انجام شد . همچنین در این جلسه برگزاری کنگره بین المللی " دندانپزشکی محافظه کارانه " به دبیری سرکار خانم دکتر مریم خروشی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط مرکز مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. سپس گزارش فعالیت های مرکز در سال ۱۳۹۲ توسط خانم کبری حسین پور رابط ارزشیابی مرکز ارائه شد.

 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.