سایر اعضا

 
نام ونام خانوادگي دکتر امید صوابی
سمت معاون پژوهشی
مدرك تحصيلي متخصص پروتزهای دندانی - استاد
پست الكترونيك savabi@dnt.mui.ac.ir                                    
    اطلاعات بيشتر

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر نیلوفرخدائیان
سمت

دبیراجرایی و عضو هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي متخصص پروتزهای دندانی - استادیار
پست الكترونيك khodaeian@dnt.mui.ac.ir                                    
    اطلاعات بيشتر

 

نام ونام خانوادگي دکتر علي اخوان
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص درمان ریشه - استادیار
پست الكترونيك akhavan@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر بتول بنی هاشمی  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

 

دکترای علوم آناتومیک و بیولوژی مولکولی، دانشیار

 

پست الكترونيك hashemibeni@med.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي  دکتر نکيسا ترابي نيا
سمت

 

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

 

متخصص آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاديار

 

پست الكترونيك Torabinia@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر مهدي جعفر زاده
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشکی کودکان-استادیار
پست الكترونيك mejsamani@yahoo.co.uk
     
 
نام ونام خانوادگي دکتر مريم حاجي نوروز علي تهراني
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشکی کودکان-استادیار
پست الكترونيك hajenorouzali@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر امینه حسن خانی        
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار
پست الكترونيك hasankhani@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر مجید حیدرپور  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص ارتودنسي - استاديار
پست الكترونيك majidheidarpoor@gmail.com
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر حميدرضويان
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

 

متخصص درمان ریشه - استادیار

 

پست الكترونيك hamidrazavian@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي  دکتر مهدی رضوی  
سمت

 

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

 

دکترای مهندسی بیومواد

 

پست الكترونيك mrazavi2659@gmail.com
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر الهام شادمهر
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص درمان ریشه - استادیار
پست الكترونيك shadmehr@dnt.mui.ac.ir
     
 
نام ونام خانوادگي دکتر محمود صبوحي
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص پروتزهای دندانی - استاديار
پست الكترونيك sabouhi@dnt.mui.ac.ir                                   
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر پوران صمیمی
سمت

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار
پست الكترونيك samimi@dnt.mui.ac.ir                                   
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر ایمانه عسگری  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی -دانشیار
پست الكترونيك asgari-i@yahoo.com
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر عليرضا عشقي
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

 

متخصص دندانپزشکی کودکان-دانشيار

 

پست الكترونيك areshghi@yahoo.com
     

 

نام ونام خانوادگي  دکتر شيوا علوي
سمت

 

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

 

متخصص ارتودنسي - دانشيار

 

پست الكترونيك alavi@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر مریم غفورنیا  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشکی کودکان- استادیار
پست الكترونيك mayam_ghafournia@yahoo.com
     
 
نام ونام خانوادگي دکتر محمد حسین فتحی
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي دکترای مهندسی مواد  ـ بیومواد ـ استاد
پست الكترونيك

fathi@cc.iut.ac.ir

     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر عطیه فیض       
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار

پست الكترونيك feiz@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر احسان قاسمی  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص پروتزهای دندانی - استاديار
پست الكترونيك  e_ghasemi@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر فاطمه کشانی
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

 

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار

 

پست الكترونيك  fkeshani@dnt.mui.ac.ir,f_keshani@edc.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي  دکتر فریبا گلبیدی
سمت

 

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

 

متخصص پروتزهای دندانی - دانشیار

 

پست الكترونيك fgolbidi@yahoo.com
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر شيوا مرتضوي  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

متخصص دندانپزشکی کودکان- استادیار

پست الكترونيك sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir

 

 

 

   
 

 

نام ونام خانوادگي دکترحميد مظاهري  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار
پست الكترونيك mazaheri@dnt.mui.ac.ir
     
 
نام ونام خانوادگي دکتر محمد منيري فرد  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص ارتودنسي - استاديار
پست الكترونيك mmonirifard@dnt.mui.ac.ir                            
     

 

نام ونام خانوادگي 

دكتر فیروزه نیل چیان
سمت

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

متخصص سلامت دهان و پیشگیری از پوسیدگی - استادیار

پست الكترونيك F_nilchian@dnt.mui.ac.i                               
     

 

نام ونام خانوادگي دکتر حسام میرمحمدی  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص درمان ریشه،محقق
پست الكترونيك emad_mirmohamadi@yahoo.com
     

 

نام ونام خانوادگي 

دکتر سعيد نوراللهیان  
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي

 

متخصص ارتودنسي - استاديار

 

پست الكترونيك s_noorollahian@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي  دکتر سید محسن هاشمی نیا
سمت

 

هیئت علمی نیمه وقت مرکز

مدرك تحصيلي

 

متخصص درمان ریشه -استاد

 

پست الكترونيك hasheminia@dnt.mui.ac.ir
     

 

نام ونام خانوادگي دکترجابر یقینی
سمت هیئت علمی نیمه وقت مرکز
مدرك تحصيلي متخصص پريودنتيکس - استادیار
پست الكترونيك j_yaghini@dnt.mui.ac.ir
     
 
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.