previous pauseresume next

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی با عنوان “Digital Dentistry: Yesterday to Tomorrow”توسط آقای دکتر مرتضی سرآبادانی از سیدنی استرالیا در روز سه شنبه ۹۳/۱۰/۱۶  در سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید. 

برگزاری کارگاه رفرنس نویسی MENDELEY

کارگاه رفرنس نویسیMENDELEY توسط آقایان دکتر اتاجهانگیر مشیدی و دکتر آرش محمدی تودشکیAdvisor های شرکتMENDELY در روز دوشنبه ۹۳/۱۰/۱۵ در سالن کنفرانس برگزارگردید.

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در روز دوشنبه ۹۳/۰۹/۲۴در سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.در آغاز برنامه جناب آقای دکتر خادمی ریاست محترم دانشکده ، ضمن مرور بر فعالیت های پژوهشی دانشکده دندانپزشکی از گذشته تاکنون ، از زحمات معاونت پژوهشی ، مراکز تحقیقاتی ، اساتید و دیگر همکاران تشکر نموده و جایگاه پژوهشی دانشکده را بسیار مطلوب و در برخی موارد بی نظیر دانستند .

تصویب برگزاری کنگره بین المللی «دندانپزشکی محافظه کارانه»

جلسه ای در روز پنج شنبه ۹۳/۰۸/۲۸ در مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ترابی نژاد تشکیل گردید و طی آن برگزاری کنگره بین المللی «دندانپزشکی محافظه کارانه» در تاریخ ۱۷ـ ۱۵ مهرماه ۹۴ توسط مرکز تحقیقات مواد دندانی به دبیری خانم دکتر فرزانه شیرانی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.       

برگزاری کار گاه Search for systematic review

کار گاهSearch for systematic reviewتوسط آقای دکتر پیام کبیری در روز۱۱آبان ۱۳۹۳ در سالن کنفرانس دانشکده با شرکت اعضا ی هیئت علمی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه Systematic review

کارگاه Systematic reviewتوسط آقای دکتر پیام کبیری در روزهای ۸و۹آبان ۱۳۹۳ در سالن کنفرانس دانشکده با شرکت اعضا ی هیئت علمی برگزار گردید.

جلسات بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی

 جهت بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی،دوجلسه دیگر در تاریخ های  ۹۳/۰۳/۲۲ و ۹۳/۰۴/۰۴ با حضور اعضا و معاون پژوهشی مرکز در مرکز تحقیقات بالینی ترابی نژاد برگزار گردید. در این جلسات ادامه بحث بر روی پیش نویس آماده شده انجام ودر انتها مقرر شد که اصلاحات لازمه لحاظ و نسخه نهایی درجلسه بعدی ارائه شود.

جلسه بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی

جهت بررسی برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مواد دندانی، جلسه ای در تاریخ ۹۳/۰۳/۰۱ با حضور اعضا و معاون پژوهشی مرکز در مرکز تحقیقات بالینی ترابی نژاد برگزار گردید . در این جلسه به لزوم تدوین برنامه استراتژیک برای مرکز اشاره و پیش نویس آماده شده توسط آقای مهندس محمدرضا فروغی ارائه گردید و پیرامون آن  بحث و بررسی انجام شد . همچنین در این جلسه برگزاری کنگره بین المللی " دندانپزشکی محافظه کارانه " به دبیری سرکار خانم دکتر مریم خروشی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط مرکز مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. سپس گزارش فعالیت های مرکز در سال ۱۳۹۲ توسط خانم کبری حسین پور رابط ارزشیابی  مرکز ارائه شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات مواد دندانی RSS
 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.