اخبار

مرکز تحقیقات مواد دندانی

 

آدرس :اصفهان ، خیابان هزارجریب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی

کد پستی : ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

شماره تماس : ۳۷۹۲۵۵۱۰- ۰۳۱

دورنگار :۳۶۶۸۹۵۹۰– ۰۳۱

پست الکترونیکیtdmrc@dnt.mui.ac.ir

نشانی الکترونیکی  :  http://tdmrc.mui.ac.ir

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک

کارگاه مرور سیستماتیک با همکاری مرکز تحقیقات مواد دندانی ...

Happy Norooz

Celeberating Norooz, Iranian New Year

تشکیل جلسه مرکز

تشکیل جلسه مرکز تحقیقات مواد دندانی در راستای جهت دهی به برنامه های سال آینده

اشتراک در اخبار
 
 
 

ورود کاربر

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.