رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی پژوهشی

عکس دکتر کوهی

نام ونام خانوادگي: دکتر منیره کوهی

سمت: هیئت علمی پژوهشی مرکز

رشته تخصصی: نانومواد

رتبه علمی: استادیار

 

پست الكترونيك:

 m.kouhi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: 

 https://isid.research.ac.ir/Monireh_Kouhi

لینک به Google Scholar :

 https://scholar.google.com/citations?user=miui-ncAAAAJ&hl=en

شماره تماس:

 031-37925528

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی