رفتن به محتوای اصلی
x

اولویت ها و گرایش ها

اولویت های پژوهشی:

  • فناوری های نوین در دندانپزشکی
  • ارتقای کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی
  • ساخت و ارتقای مواد و تجهیزات دندانپزشکی

 

گرایش های پژوهشی:

  • پژوهش های بنیادی و کاربردی بر روی نانومواد، بیومواد و مهندسی بافت
  • پژوهش های بنیادی و کاربردی بر روی مواد و تجهیزات مورد استفاده در درمان های ارتودنسی، ترمیمی و درمان ریشه
  • پژوهش های بنیادی و کاربردی بر روی مواد و تجهیزات مورد استفاده در بهداشت دهان و دندان، پروتز های دندانی و مواد ضد عفونی

 

مپ فارسی