رفتن به محتوای اصلی
x

همایش ها و کارگاه ها

1.  کارگاه Systematic review 

2.  کار گاه Search for systematic review

3. کارگاه رفرنس نویسی MENDELEY

4. کنفرانس علمی با عنوان “Digital Dentistry: Yesterday to Tomorrow”

5. کنفرانس علمی با عنوان

“Restoration of Endodontically Treated Teeth”

                               &

“The Use of CBCT in Endodontics”

6. سمینار یک روزه با عنوان " تازه های درمان های ریشه، ترمیمی و پروتز"

7.   همایش سراسری سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک

8.  کارگاه یک روزه " تکنیک ها و مواد رایج در رستوریشن های کراون و بریج "

9. کنگره بین المللی دندانپزشکی محافظه کارانه پیشرفت ها دربیومواد وبیوتکنولوژی

10.  سمیناریک روزه تازه های مواددندانی

11. کارگاه مرور سیستماتیک

12. کنفرانس یک روزه دندانپزشکی دیجیتال

13.سمینار با عنوان "Research Topics on Biomaterials, 3D Printing and Tissue Engineering"

14. کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار Graphpad Prism 

15.وبینار و سمینار معرفی انواع روش های مهندسی سطح بر کاشتنی ها

16. کنفرانس علمی یک روزه دندانپزشکی: وایتال پالپ تراپی

17. کارگاه مدیریت منابع و مرجع ­گذاری با نرم­ افزار Zotero

18.  کارگاه معرفی فرایندهای ساخت افزایشی و کاربرد آن در علوم پزشکی (پرینت سه بعدی)