رفتن به محتوای اصلی
x

گروه های پژوهشی

  عکس دکتتر صوابی

نام ونام خانوادگي: دکتر  امید صوابی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: Digital dentistry

 

پست الكترونيك:

savabi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Omid_Savabi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Omid_Savabi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=TQX4FZkAAAAJ&hl=en

 

عکس دکتر نجاتی

نام ونام خانوادگي: دكترفرحناز نجاتي دانش

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: مواد مورد استفاده‌ در پروتز متحرك‌

 

پست الكترونيك:

nejati@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Farahnaz_Nejatidanesh

لینک به Research Gate :

https://scholar.google.com/citations?user=a817gc8AAAAJ&hl=en

لینک به Google Scholar :

https://www.researchgate.net/profile/Farahnaz_Nejatidanesh

 

 

wre

 دکتر محمد خدایی

پست الکترونیک:

khodaei@gut.ac.ir

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Khodaei

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=NBkeKnMAAAAJ&hl=en