رفتن به محتوای اصلی
x

همکاران

نام ونام خانوادگي: سمانه شمس

رشته تحصیلی: بیوشیمی

مقطع: کارشناسی ارشد

کارشناس آزمایشگاه، کارشناس امور پژوهشی

 

پست الكترونيك:

samane.shams65@gmail.com

شماره تماس:

 031-37925510

آدرس پستی:

اصفهان ، بلوار صفه ،دانشکده دندانپزشکی ، مرکز تحقیقات مواد دندانی